Audrey Albertus leerkracht groep 5B
Mijn hobby’s zijn naar muziek luisteren, lezen en van films genieten.
Ik ben al 25 jaar werkzaam op de M.M.Römerschool, waarvan 21 jaar in
groep 3 en de laatste jaren in groep 5.
De hoofdtaak van een leerkracht is lesgeven en de leerlingen begeleiden
in hun sociale- en emotionele ontwikkeling.
Het mooie van dit vak is dat je kinderen een heel jaar lang begeleidt en
ziet hoe ze in dat jaar vooruit zijn gegaan.
Dit zijn enkele klassenregels voor groep 5B:
Er heerst rust en stilte in de klas.
Wij zijn eerlijk.
Wij gaan zo veel mogelijk in de pauze naar het toilet.
Wij pesten niet.
Wij komen niet aan andermans spullen.
Wij zitten s nel klaar om te beginnen.
Wij staan niet zomaar op.
Wij verzorgen het schoolmateriaal en onze eigen spullen goed