Leerplicht

De leerplichtlandsverordening is sinds 1 januari 1992 van kracht en is gebaseerd op het recht en de plicht van elke jongere om onderwijs te volgen. De leerplicht is gekoppeld aan leeftijd of diploma bezit. Om aan de leerplichtwet te kunnen voldoen, dient elke ouder/voogd een goed beeld te hebben van de inhoud en de gevolgen van de leerplicht.

Elke jongere is verplicht om naar school te gaan vanaf 1 augustus van het schooljaar dat volgt na de datum waarop hij/zij 4 jaar is geworden. Dit houdt in dat de ouder/voogd wettelijk verplicht is om de jongere tijdig in te schrijven op een school voor het schooljaar dat volgt nadat hij/zij 4 jaar is geworden. Deze wettelijke verplichting blijft van kracht tot het eind van het schooljaar waarin de jongere 18 wordt of tot hij/zij het diploma heeft behaald voor het VSBO TKL of PKL, HAVO/VWO of een door de minister aangewezen gelijkwaardige, erkende opleiding. Deze wettelijke verplichting komt te vervallen op het moment dat de ouder /voogd kan aantonen dat hij/zij niet meer verantwoordelijk is voor de inschrijving van de jongere.
Inschrijving gebeurt op school.

Elke jongere is verplicht om het volledige onderwijsprogramma te volgen dat door de school wordt aangeboden. Een jongere die 12 jaar is of ouder kan persoonlijk worden aangesproken op ongeoorloofd schoolverzuim met inbegrip van spijbelen.
Om toestemming te kunnen krijgen voor vrijstelling van het volgen van onderwijs zijn de ouders en/of de voogd wettelijk verplicht een verzoek in te dienen bij de directeur van de school.

Hier leest u meer over het aanvragen van vrijstelling van leerplicht in het Nederlands:

Hier leest u meer over het aanvragen van vrijstelling van leerplicht in het Papiamentu: