Oudercommissie

De oudercommissie vormt een bijzonder deel van onze organisatie. Deze wordt gevormd door ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die op school staan ingeschreven. De oudercommissie heeft tot taak de band tussen ouders en school zo optimaal mogelijk te laten zijn. De oudercommissie bestaat uit minstens zeven bestuursleden, namelijk een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester, en 3 overige bestuursleden. Van een gezin mag er één persoon vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie. De oudercommissie vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van f. 150,- per kind per schooljaar. De oudercommissie organiseert jaarlijks fundraisingactiviteiten om geld in te zamelen voor het vergoeden van activiteiten voor de leerlingen en voor benodigde schoolmaterialen.

De huidige leden van de oudercommissie zijn:

  • Rinaisa Eugenio
  • Valeska Richards
  • Olievia Leito
  • Wendell Lourens
  • Vanessa Larsson- Martis