Aanmelden voor het schooljaar 2022 – 2023

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2022-2023 is gesloten.

Op de M.M. Römerschool kunnen kinderen in groep 1 instromen indien zij de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, of vóór 1 oktober van het lopende jaar 4 jaar  worden.