Op een plaats waar meerdere mensen werken en samen bezig zijn kan het voorkomen dat
er een andere kijk is op een situatie. Het uitgangspunt in verband met klachten of
problemen is dat deze in eerste instantie altijd eerst aangekaart worden bij de degene die er
direct mee te maken heeft, in de meeste gevallen dus de leerkracht. Klachten of problemen
die op school ontstaan proberen wij altijd op de locatie zelf op te lossen. Klachten over
zaken als communicatie op school, pesten, ongewenst gedrag, discriminatie, agressie en
geweld e.d. worden uiterst serieus genomen. Meestal kunnen de klachten meteen opgelost
kunnen worden in een gesprek tussen ouders en leerkracht. Als dat niet het geval is, dan
zal het managementteam samen met de leerkracht en de ouders naar een oplossing
zoeken. Soms lukt het in dat geval ook niet om tot een oplossing te komen. In dat geval
schakelen wij de onderwijsfunctionaris van de Dienst Openbare School die belast is met
onze school in.
Indien u op- of aanmerkingen heeft over aspecten van ons onderwijs, kunt u er verzekerd
van zijn dat wij tot het uiterste gaan om tot een oplossing te komen. Ons uitgangspunt is
dat wij er samen altijd wel uit komen.